VÅR EXPERTIS


Våra medarbetare har många olika kompetensområden och tillsammans har vi jobbat med det mesta som går att göra vad gäller utemiljö.

Mark & VA


Markarbeten vid exploateringsområden och bygge/renovering av ex privatvillan eller flerbostadshus. Våra tjänster består främst av grundläggning, VA-arbeten, rörläggning, schaktning, dränering och hårdgjorda ytor inför byggnation. Vi utför även totalentrepenad där vi håller ihop hela projekt från idé till färdig produkt. 

Finplanering


Finplanering av yttre miljö vid byggnationer av bostadsområden eller enskilda fastigheter. Anläggning av trädgårdar, stenläggning, plattläggning, murar och asfaltering.El / fiberschakt


Inom vårt bolag har vi även möjlighet att erbjuda installationer av pollare, trädgårdsbelysning eller annat arbete där en legitimerad elektriker behövs. 


Vi jobbar även även med fibergrävningar och inkoppling av 

servisledningar för exempelvis bostadsrättsföreningar.